Το πρόσθετο Ε171 στα τρόφιμα και το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ να απαγορευτεί

0
11Σημαντικές αβεβαιότητες για τις επιπτώσεις του πρόσθετου τροφίμων E171 στην υγεία των καταναλωτών επιβεβαίωσε…