ΕΚΤ: Δεν αποκλείεται περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

0
25Παραμένει στο τραπέζι αυτό το σενάριο αν υπάρξει στασιμότητα στην οικονομία της ευρωζώνης