ΕΚΤ: Δεν αποκλείεται περαιτέρω μείωση των επιτοκίων

0
17Παραμένει στο τραπέζι αυτό το σενάριο αν υπάρξει στασιμότητα στην οικονομία της ευρωζώνης