Εργάτης έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής και τραυματίστηκε σοβαρά

0
5Πενηντάχρονος εργάτης έπεσε σε φρεάτιο ανελκυστήρα, σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην λεωφόρο Γεωργικής…