«Η φροντίδα παιδιών και συγγενών αφορά κυρίως στις γυναίκες»

0
10Η φροντίδα παιδιών και συγγενών αφορά κυρίως στις γυναίκες, αν και συμβάλλουν και οι άνδρες, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή από φίλους και…