Διεθνείς διακρίσεις για δυο προγράμματα του ΚΕΘΕΑ

0
24Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)…