Δίπλωμα οδήγησης: Προσωρινή άδεια μετά τις εξετάσεις, οι αλλαγές που έρχονται

0
69Προσωρινή άδεια οδήγησης μετά την επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις μέχρι την έκδοση της επίσημης άδειας προβλέπει διάταξη στο…