Πρώτη παρουσίαση στη Βαρκελώνη πολιτιστικών διαδρομών των «Πράσινων Μεσογειακών Νησιών στην Ίδια Γεωγραφική Παράλληλο»

0
15Δήμος Αριστοτέλη, Δήμος Αμφίπολης και Δήμος Καβάλας προετοιμάζουν το έδαφος σημαντικών δικτυώσεωνSource link