Αυτό είναι το προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης που θα έρχεται στο κινητό μας

0
18Τη μορφή που θα έχει το προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης…