Το κίνημα του γυμνισμού στην Ελλάδα

0
3Οι ιστορικοί υπολογίζουν ότι ο άνθρωπος πριν 72.000 χρόνια ένιωσε την ανάγκη για πρώτη φορά να ντυθεί…